Webster Vienna Private University- Slovak

Webster University (Univerzita Webster) je americká univerzita s globálnou perspektívou. Bola založená v St. Louis v americkom štáte Missouri v roku 1915. Odvtedy sa Webster University rozrástla a stala sa medzinárodnou univerzitou s viac než 100 pobočkami v 8 krajinách na 4 kontinentoch a v súčasnosti ju na celom svete navštevuje viac než 20 000 študentov. Viedenská  pobočka bola založená v roku 1981 a je  jediná americká univerzita akreditovaná v Rakúsku. 

Webster vo svete

Webster University má pobočky v Číne, Ghane, Holandsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Thajsku, Veľkej Británii a USA. Študenti zapísaní v Rakúsku majú jednoduchú možnosť dočasne študovať í na inej zahraničnej pobočke.

Poslanie

Webster University je celosvetová inštitúcia zaručujúca vysokokvalitné vzdelávanie, ktoré študentov pripraví na globálne občianstvo a individuálny úspech.

Akreditácia

Webster Vienna (Webster Viedeň) je jediná univerzita akreditovaná komisiou Higher Learning Commission (Komisia pre vyššie vzdelávanie) v USA aj radou Austrian Accreditation Council (Rakúska akreditačná rada) v Rakúsku ako rakúska súkromná univerzita. Programy Webster University zamerané na obchod a manažment sú takisto akreditované organizáciou Accreditation Council for Business Schools and Programs (Akreditačná rada pre obchodné školy a programy/ACBSP) a náš program zameraný na financie je prvým a jediným rakúskym univerzitným programom uznávaným inštitútom Chartered Financial Analyst (Diplomovaný finančný analytik/CFA).

Vzdelávací jazyk

Celé vyučovanie prebieha v angličtine. Informácie o požiadavkách na jazykovú zdatnosť nájdete na našej stránke o jazykových požiadavkách.

Akademické programy

Prvý stupeň (bakalárske)
Bachelor of Science (BsC)
•    Obchodná administrácia
Bachelor of Arts (BA)
•    Manažment
•    Ekonómia
•    Medzinárodné vzťahy
•    Masmediálna komunikácia
•    Filmová produkcia
•    Psychológia

Druhý stupeň (magisterské)
Master of Arts (MA)
•    Medzinárodný obchod
•    Marketing
•    Medzinárodné vzťahy
•    Psychológia s dôrazom na poradenskú psychológiu
Master of Science (MSc)
•    Financie
MBA
•    Všeobecné MBA
•    1-ročné MBA
•    MBA s dôrazom na financie, medzinárodný obchod, medzinárodné vzťahy alebo marketing

Finančné informácie

Všetky naše finančné informácie nájdete na stránke Finančné informácie. Takisto ponúkame širokú škálu štipendií na pomoc študentom pri financovaní ich vzdelávania.

Ubytovanie

Študentom prvého stupňa poskytujeme internátne ubytovanie v našom príjemnom internáte ÖJAB Webster Residence vo viedenskej časti Augarten. Študenti druhého stupňa majú dodatočnú možnosť rozhodnúť sa pre vlastné ubytovanie.

Ako sa uchádzať

Prihlášky sa podávajú rýchlo a jednoducho online.

7 dôvodov, prečo študovať na univerzite Webster Vienna (Webster Viedeň)

1.    Medzinárodná perspektíva: Webster Vienna ponúka skutočne medzinárodnú komunitu (študenti až zo 70 krajín a profesorský zbor až z 20) a medzinárodnú sieť pobočiek. Bez ohľadu na to, či počas celého štúdia zostanete vo Viedni alebo využijete sieť pobočiekWebster University, vo Webster University sa z vás stane globálny občan.
 
2.    Akreditácia: Webster Vienna  je akreditovaná v USA aj v Rakúsku, vďaka čomu získate titul s medzinárodnou platnosťou.
 
3.    Filozofia zamerania na študentov: Malé triedy (max. 25 študentov pre prvý stupeň a 20 pre druhý) a  angažovaní vyučujúci umožňujú interakciu s profesormi a zaujímavé diskusie v triede. Študenti môžu takisto využívať širokú škálu našich prostriedkov pre študentov vrátane individuálneho akadeckého poradenstva, centra Writing Center (Centrum tvorivého písania), Quant Center (Matematické centrum), služieb Counseling and Psychological Testing Services (Poradenské a psychologické služby), centra študentských služieb a centra Career Development Center (Centrum kariérneho rozvoja).
 
4.    Viedeň: Viedeň, mesto v srdci Európy s jednoduchým prístupom k iným významným európskym mestám, je už oddávna križovatkou významných hospodárskych a kultúrnych regiónov v Európe. Viedeň sa dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach v rebríčku miest s najvyššou kvalitou života.
 
5.    Profesorský zbor: Vďaka tomu, že máme vyše 100 hosťujúcich profesorov, vedeckých profesorov a ďalších vyučujúcich, sa  Webster Vienna  pýši pomerom študentov a vyučujúcich 11:1. Okrem akademických kvalifikácií vzdelania sú mnohí naši vyučujúci zamestnaní vo svojich odboroch, vďaka čomu sú všetky vyučovacie hodiny  relevantné a obsahujú skúsenosti zo skutočného života.
 
6.    Kariérne príležitosti: Po absolvovaní sa stanete členom medzinárodnej siete vyše 170 000 absolventov Webster University na celom svete. Naše oddelenie Alumni Department (Oddelenie absolventov) pomáha absolventom zo všetkých krajín zostať v kontakte a poskytuje im príležitosti cez  odborné a sociálne siete v spolupráci s naším centrom Career Development Center (Centrum kariérneho rozvoja).
 
7.    Študentský život: Študenti môžu stretať nových priateľov alebo obohatiť svoj životopis v našej Webster Vienna komunite . Naši študenti využívajú širokú škálu programov a klubov vrátane Webster LEADS (Webster špičky), Webster Scholars Program ( Štipendijný program Webster), Student Government Association (Študentský parlament), akademických a záujmových klubov a celoročných podujatí a aktivít.